Om oss

Det er Ole Erik og Maribel Bjøre som driver gården i dag. Før oss var det Ole Martin Bjøre som drev gården og han holdt den i veldig god stand.  Denne gården er delt ut fra Bjøre gård som ble delt i to i 1911, da ble det Søndre og Nordre Bjøre. Søndre Bjøre var hovedgården, og er det fortsatt med sine gamle hus. De er i like god stand den dag i dag. Vi bestemte oss for og pusse opp fjøset, stallen, møkkakjelleren og rommene med det igjen så de kunne brukes til noe fornuftig. Disse var bare en stor lagringsplass for rot. Etter flere år med tenking og prosjektering ble det til at vi begynte, og bestemte oss for at selskapslokaler må være tingen da tradisjonelt landbruk ikke er noe og satse på lengre. Etter det hadde vi en privat fest der, og det ble det så populært at vi fikk mange henvendelser ang utleie i ukene etter. Og da ble selskapslokalene tilrettelagt bedre, så vi fant ut at kanskje det kan være en tilleggsnæring for gården i fremtiden. Gården ligger på vestsiden av krøderfjorden, 7 km fra Norefjell skisenter, 4 km fra Noresund sentrum i Krødsherad kommune.

Er du interesert i litt historie rundt gårdene så kommer det litt her:

Gårdene Bjøre i Krødsherad

Disse gårder er beliggende i den nedre (søndre) del av bygden, omtrent rett overfor prestegården Bjertnes, på den annen side av fjorden. De er i flere gamle dokumenter fra det 16de og 17de århundre omtalt således, at Bjøre antagelig har vært „Krongods", og vært avgiftspliktig til kongene og geistligheten. I året 1672 innløste Helge Bjøre den Kongelige Tiende som påhvilte dette landgods, men der har fra gamle tider og ennu er landskyldavgift til Hougs kirke og Presteboell på Eiker. Dette landgods har i tidenes løp vært 1 a 2 gårder med husmannsplasser og andre store rettigheter, som har innbragt eierne betydelige inntekter.

Omkring år 1800 blev Bjøre kjøpt av Ole Torkildssen, født i 1768 i Ådalen, og siden har gårdene vært i denne families eie, og er av bygdens største gårder med herskapelig bebyggelse og meget verdifull skog. Ole T. Bjøre var en meget dyktig mann som forbedret gården betydelig, men han døde i 1823, og enken Marie Olsdatter Bjøre drev gården til sønnen overtok den. Torkild Olssen Bjøre var født i 1817 og overtok farsgården, som han drev frem til stor fruktbarhet. Han var efter sin tid en oplyst mann og var meget benyttet til offentlige gjøremål. Torkild O. Bjøre var i 1850-årene ordfører i Sigdal herred, og stortingsmann i 1854, hvor han talte for folkeoplysningens fremgang. Han døde i 1862 og efterlot sig et godt minne. Sønnen Erik Torkildssen Bjøre, født omkring år 1850, overtok gården, og han har også vært en interessert gårdbruker. Omkring år 1910 delte Erik T. Bjøre gården mellem sine 2 eldste sønner, Torkild og Ole, så nu er der igjen 2 gårde. Torkild har hovedgården og Ole opførte nye, prektige huser på nordre del av innmarken, og denne gård kalles Nordre Bjøre og har en vakker beliggenhet.
Tilrettelagt av: Knut Egil Kvarving
Kilde: Hallingdalens HistorieII
Opphavsrett: Forfatterens etterkommere